Animation The E-nergy shift


01

DE KRACHT VAN PERSOONLIJKE ENERGIE

Hoe manage je jezelf onder druk?

Vandaag zijn de werknemers moe van de situatie die op iedereen blijft wegen. Covid, oorlog, inflatie, al deze redenen, samen met privé-zorgen, doen de emotionele, mentale en fysieke energie van de troepen dalen. Het opladen van persoonlijke energie is vandaag een zaak van levensbelang geworden: het is een strategische kwestie!
Wheel

DOEL

DOEL


Op het juiste moment, onder druk en op de lange termijn op de top van jezelf presteren is een grote uitdaging, net als professionele voldoening. Het gaat niet om welzijn OF prestaties, maar om welzijn EN prestaties. Het gaat over:
1. Bewustwording van het belang van het beheer van iemands persoonlijke energie (basisenergieopladingen zoals slaap of voeding; maar ook energiebronnen zoals passie of talent) ;
2. Concrete en pragmatische instrumenten aanreiken om onnodige energielekken te beperken en iemands volledige potentieel in de professionele omgeving te bereiken.
Image
Mentally Fit - 4 axes key model

ONDERWERPEN

TOPICS

IQ, EQ, PhQ en SQ
Hoe balanceer en versterk je de 4 assen van het menselijk potentieel om een sterke bedrijfsatleet te worden?
WELZIJN EN PRESTATIES
Hoe stimuleer je betrokkenheid door emotionele verbinding?

VERSTERKING VAN DE 3 PIJLERS VAN ENERGIE
Hoe kan je jouw mentale, emotionele en fysieke bronnen activeren?

HET BEHEREN VAN DE WERKLAST
Hoe maak je een onderscheid tussen belangrijk, essentieel, cruciaal en vitaal?

AANSLUITING / ONTKOPPELING
Wat zijn de ontspanningstechnieken voor een topbrein?

HET BEHEREN VAN MULTI-TASKING
Hoe kun je goed zijn, op het juiste moment en onder druk?

MEER TOPICS

Persoonlijk energiemanagement | Snel en efficiënt herstel | Mentale veerkracht | Energiezuigers & Boosters | Voeding | Lichaamsbeweging | Stressmanagement | Ontspanning en ademhaling | Neuro-wetenschap | Architectuur en belang van slaap | Focus & Flow | Mythe van multitasking


02

DE KRACHT
VAN
SAMENWERKING

Hoe bouw je een dream team?

Tijdens de COVID-periode hebben de teams geleden. Niet alleen zijn velen veranderd (vertrek, aankomst, splitsing, organisatie), de meesten zijn ook over het algemeen vermoeid en de collectieve prestaties worden vaak ondermijnd. Een "terugkeer naar het normale" is niet aan de orde en ook niet wenselijk. Het is van essentieel belang opnieuw te mobiliseren om een nieuw momentum te creëren en een positieve dynamiek, samenwerking en inzet binnen de teams te onderhouden.
Wheel

DOEL

DOEL


Teamdynamiek is het cement van collectieve prestaties. Zelfs als iedereen individueel goed presteert, kan het team zijn doel missen. Het is daarom noodzakelijk om:

1. Begrijp de ingrediënten waaruit "Dream Teams" bestaan: collectieve prestaties zijn een mechanisme; maar hoe krijg je de mayonaise aan het werk?

2. Vaststelling van de nieuwe rituelen die in het licht van de huidige ontwikkelingen (hybridisatie en nieuwe individuele verwachtingen) moeten worden ingevoerd om een collectieve mobilisatie en een constante vooruitgang in teamverband en in de tijd te garanderen;

3. Ondersteuning van teamleiders om hun managementstijl aan te passen aan de nieuwe verwachtingen van de werknemers. Het optimaliseren van collectieve energie zal gevolgen hebben voor de hele organisatie. Onze unieke methoden stimuleren empowerment, verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid en vertrouwen tussen teamleden en tussen afdelingen.

Image
Image
Image

ALIGNMENT

Image

COMMITMENT

Image

GROWTH

Image

Onderwerpen

TOPICS

DE EMPATHISCHE LEIDER
Hoe stimuleer je betrokkenheid door emotionele verbinding?

CREËER EEN SUCCESVOL HYBRIDE TEAM
Hoe lassen en verbinden om fysieke afstanden te compenseren?

HET VERSTERKEN/HERSTELLEN VAN DE TROTS OM ERBIJ TE HOREN
Hoe geef je belang aan identiteit en trots bij het dragen van de trui?

SNELHEID EN VERSNELLING REGELEN
Hoe de focus te versterken en de "rugzak" te verlichten?

LIDMAATSCHAP ALS DRIJVENDE KRACHT
Hoe ga je van "interne klant" naar "teamlid"?

MEER TOPICS

Van manager naar leider-coach / Feedbackcultuur / Stoppen voor betere vooruitgang (pitstops) / Positieve frictie / Framing voor meer vrijheid / Gemeenschappelijk doel / Afstemming en communicatie / Positieve besmetting / Teamgeest

03

DE KRACHT
VAN
BEDRIJFSCULTUUR

Hoe inspireer je echt leiderschap en creëren je een winnende cultuur?

Als energie de brandstof is die organisaties voedt en beweegt, dan is leiderschap de kunst van het opwekken en stimuleren van productieve en positieve energie. Deze kunst staat onder grote druk gezien de evolutie van ons ecosysteem: hybride werk, zoeken naar zingeving, veranderende persoonlijke behoeften,... Aan de hand van inspirerende voorbeelden van cultuurverandering identificeren we de attitudes en mentaliteiten die prestaties beperken en helpen we u die om te zetten in gedragingen en gemoedstoestanden die prestaties stimuleren.
Wheel

SILO
CULTURE

ME FIRST
Mentally Fit - Silo Culture

BETTER COLLABORATION

PARTICIPATION
CULTURE

ME TOO
Mentally Fit - Participation Culture

OPEN
FOR FEEDBACK

Performance
Culture

TEAM FIRST
Mentally Fit - Performance Culture

INNOVATION

WINNING
CULTURE

COMPANY FIRST
Mentally Fit - Winning Culture

DOEL

Doel


De manier waarop dingen worden gedaan, bepaalt de cultuur van een organisatie. Maar al te vaak constateren wij een (grote) kloof tussen de beleefde bedrijfscultuur en de gewenste cultuur, zoals die tot uiting komt in mooie waarden (te vaak cosmetisch en niet geleefd) en mooie intenties die op internet of bij aanwervingen worden tentoongespreid. Het is daarom noodzakelijk om:

1. Inzicht in de verschillende niveaus van cultuur;

2. Vaststelling van het soort cultuur dat nodig is om de gestelde ambities te verwezenlijken;

3.Ontwikkeling van leiderschap en lidmaatschap in overeenstemming met de ambitie; en te beginnen met het tot leven brengen daarvan binnen het beheerscomité of de raad van bestuur.
Met onze eenvoudige en pragmatische hulpmiddelen ondersteunen wij u bij uw culturele transformaties, naar meer saamhorigheid en eigenaarschap op alle niveaus van de organisatie.


Image

Roles of a leader

Mentally Fit - Key model Roles of a Leader

Onderwerpen

Topics

STRETCHING FOR DELIVERY: PAINKILLERS
Hoe kunnen rationele (ROI) en emotionele (ROE) cultuur worden gecombineerd?

HET OPBOUWEN VAN DE "ROE" - RETURN ON EMOTIONS
Hoe zet je stress en druk om in positieve prikkels?

CARING FOR RECOVERY: ENERGY BOOSTERS
Hoe geef je erkenning en perspectief aan kampioenen?

SYNERGIE TUSSEN DE TEAMS TOT STAND BRENGEN
Hoe hybride teams en lokale entiteiten inspireren en met elkaar verbinden?

CULTURELE TRANSFORMATIE IN ONZEKERE TIJDEN
Hoe leiderschap aan cultuur aanpassen?

Meer Topics

4 rollen van een manager | Winnende cultuur | Doorbreek silo-denken | Inter-team samenwerking | Teamlidmaatschap | Wilskracht | Diversiteit | Kracht van verhalen | Collectieve ambitie | Verantwoordelijkheid & Aansprakelijkheid